“ We bestrijden social waste en stimuleren de circulaire economie”

 

Elke fiets biedt kansen: We creëren weer een inspiratievolle werkplek en de afgedankte fiets wordt hergebruikt als lease- of huurfiets of ge-upcycled als nieuw product.

 

Doel: nieuwe werkplekken realiseren en mensen zinvol werk geven door het terugdringen van afval door producten een tweede leven te geven.

 

Bij de AltijdWerkplaats is altijd werk voor iedereen die wil werken. Mensen die geen baan kunnen vinden of behouden om wat voor reden dan ook, krijgen bij de AltijdWerkplaats een werkplek met maatschappelijke impact die ze zingeving, waardering en voldoening geeft.

 

In Nederland worden jaarlijks bijna een miljoen nieuwe fietsen gekocht en een miljoen fietsen worden weggegooid. Dit legt een flink beslag op de hulpbronnen van de aarde, brengt door productie en transport veel CO2-uitstoot met zich mee en vergroot de afvalberg. Wij willen ons steentje bijdragen om die afvalberg te verkleinen. Hiervoor zijn drie productielijnen ingericht:

  • opknappen van gedoneerde - en weesfietsen tot prachtige ‘nieuwe’ fietsen.  Die fietsen worden vervolgens verkocht, verhuurd of geleased.

  • Verlengen van levensduur: repareren, onderhouden van fietsen en het geven van fietsles.

  • Ontwikkelen en produceren van geupcyclede producten van (afgedankte) fietsonderdelen

 

Wil je mee helpen, denken of doen mail ons op post@altijdwerkplaats.nl

De FietsWerkplaats

fiets.jpeg