Sociaal & groen duurzaam

Stichting Broedplaats Gooise Meren streeft samen met de AltijdWerkplaats naar werk, altijd voor iedereen die wil werken. Ieders unieke bijdrage wordt vooral duurzaam, groen en sociaal ingezet waarbij speciale aandacht uitgaat naar het stimuleren van de biodiversiteit. De producten, diensten en projecten zijn ecologisch verantwoord en voor de toekomst houdbaar. 

AltijdWerkplaats

De AltijdWerkplaats is de werkbv van stichting Broedplaats Gooise Meren en zorgt voor uitvoering van de initiatieven van de Broedplaats. De AltijdWerkplaats spreekt het kansrijke potentieel van onbenutte tijd van burgers aan die graag willen werken maar om een of andere reden dat (nog) niet doen en biedt actieve medemensen een nieuwe kans op zingeving, voldoening, en waardering.

 

Wij zijn overtuigd dat we hierdoor gezamenlijk meer mogelijk kunnen maken: voor het individu zelf, voor elkaar, voor onze idealen en voor de natuur. Zodanig dat we economisch duurzaam zijn waarbij iedereen gewaardeerd wordt voor zijn/haar inzet.

 

Stichting Broedplaats Gooise Meren (ANBI status)

Stichting Broedplaats Gooise Meren helpt ideeën en initiatieven te ontwikkelen met en voor mensen die hun schouders willen zetten onder een meer inclusieve samenleving, een groener Gooi en een waarderende economie.

 

Ze streeft er naar om een spil te zijn in de lokale gemeenschap die meer samenwerking mogelijk maakt tussen inwoners en lokale belanghebbenden, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs. En dat alles op drie pijlers die richting geven aan ons handelen: Wij willen sociaal, groen en economisch duurzaam zijn, opdat ons initiatief meerwaarde levert aan de gemeenschap en zo blijft bestaan.

 

Waar willen we naar toe

Voor de toekomst willen wij onze sociale, groene en economische impact vergroten en betekenisvol zijn voor de lokale gemeenschap in een vorm die bij ons past: als Community Interest Company (CIC). Dit is een organisatievorm dat een economisch duurzaam model voorstaat en welke waarborgt dat alle inzet en opbrengsten ten goede komen aan of in bezit komen van de gemeenschap. Hierbij vertegenwoordigt de Broedplaats onze lokale gemeenschap en is de AltijdWerkplaats de werkbv die zorgdraagt voor de uitvoering van alle initiatieven. Hierbij willen wij gefaseerd over 5 jaar 80 mensen aan het werk helpen.

 

https://nl.pinterest.com/altijdwerkplaats/_created/

https://www.facebook.com/altijdwerkplaats
https://www.instagram.com/altijdwerkplaats/

(http://www.altijdwerkplaats.nl is nog onder constructie)

Bezoekadres: voormalige school op de De Ruijterlaan 24a/Piet Heinlaan 54, Bussum (kaart) of op de Amersfoortsestraatweg 117, Laren op het terrein van De Groene Afslag.

info@broedplaatsgooisemeren.nl

post@altijdwerkplaats.nl

RSIN:  857708260. Bank: NL41TRIO0338661220. KvK: 69054932

Onze sponsors